Hur ser det matta överlacket ut?

Design av: JOANNA LICIOUS